Ορτάνικ

You are here:

Ποικιλία όψιμης ωρίμανσης ( Μάρτιος – Ιούνιος), είναι δένδρο που αντέχει σε δυσμενείς συνθήκες.