Αδραμυττινή

You are here:

Ποικιλία ελιάς η οποία καλλιεργείται στην Μυτιλήνη για την παραγωγή λαδιού ικανοποιητικής ποιότητας.

Το δένδρο είναι μέσου μεγέθους (6-8m). Ο καρπός έχει μέσο βάρος 3,5gr και όταν είναι άγουρος έχει χρώμα κιτρινωπό. Η σχέση της σάρκας προς τον πυρήνα είναι 5,5/1 και η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού είναι γύρω στο 23%.

Είναι μέτρια ανθεκτική στο ψύχος. Επίσης είναι ευαίσθητη στον δάκο και στο βακτήριο της φυματίωσης.