Εύρηκα

You are here:

Παραγωγική ποικιλία, με μεγάλους καρπούς, μεγάλη περιεκτικότητα σε χυμό και λίγα σπέρματα.Τα δέντρα της είναι μέτριας ζωηρότητας και πλαγιόκλαδης αναπτύξεως με αραιό φύλλωμα.Τα φύλλα είναι μυτερά και πριονωτά. Συγκομιδή από Οκτώβριο ως Φεβρουάριο. Συστήνεται η προσθήκη 3-4 τόνων χωνεμένης κοπριάς στο στρέμμα, εφόσον το έδαφος περιέχει λιγότερο από 2% σε οργανική ουσία, καθώς και η ενσωμάτωση 20-30 μονάδων φωσφόρου και 40-60 μονάδων καλίου ανά στρέμμα.