Βραβείο στην 1η Γεωργοεκπαιδευτική Έκθεση

Βραβείο στην 1η Γεωργοεκπαιδευτική Έκθεση