Ιντερντονάτο

Καρπός  λείος, πλούσιος σε χυμό και πάρα πολύ ξινή γεύση. Θεωρείται η πρωϊμότερη από τις ιταλικές ποικιλίες και η συγκομιδή πραγματοποιείται από τέλη Αυγούστου, ίσως και νωρίτερα.