Γαϊδουρελιά

You are here:

Φέρει και τις συνωνυμίες Αδρόκαρπος, Δαμασκηνάτη, Κορομηλολιά, Ισπανική και Παλαμάρα. Είναι μεγαλόκαρπη και χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή πράσινων και ημιώριμων κονσερβών μέτριας ποιότητας.