Κορωνέϊκη

You are here:

Η κορωνέϊκη ελιά πήρε το άνομα της από την κωμόπολη Κορώνη της Μεσσηνίας. Από εκεί διαδόθηκε κυρίως από τους Ενετούς, σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Αναλόγως την περιοχή που καλλιεργείται, παίρνει διάφορες ονομασίες, όπως Κρητικιά, Κορωνιά, Λιανολιά, Βατσική κα. Είναι μια καθαρά Ελληνική ποικιλία ελαιόδεντρου, με άριστα χαρακτηριστικά.