Σαλουστιάνα

You are here:

Ισπανική ποικιλία μεγάλης πρωιμότητας. Θεωρείται ποικιλία διπλής κατεύθυνσης αφού χρησιμοποιείται κυρίως για χυμοποίηση αλλά και για νωπή κατανάλωση. Είναι δέντρο ζωηρό και πολύ παραγωγικό. Ο καρπός θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας.