Σαγκουΐνια

You are here:

Δέντρο μέσης ζωηρότητας και μεγέθους, πλαγιόκλαδο και ιδιαίτερα παραγωγικό. Ο καρπός έχει μέσο έως μεγάλο μέγεθος, σχήμα επίμηκες και είναι ολιγόσπερμος. Η σάρκα κατά την ωρίμανση είναι βαθύχρωμα κόκκινη και δίνει χυμό με έντονο ερυθρό χρώμα.