Αγουρομανακολιά

Ποικιλία ελιάς κατάλληλη για λάδι η οποία απαντάτε στην Αργολίδα, Κορινθία και στην Αρκαδία. Η ποιότητα του λαδιού είναι εξαιρετική.

Το δένδρο φθάνει τα 5-7m. Ο καρπός έχει μέσο βάρος 3,3gr και δεν έχει καθόλου θηλή. Η σχέση σάρκας προς πυρήνα είναι 6/1 και η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού περίπου 30%.

Είναι ποικιλία ανθεκτική στο ψύχος και όψιμης ωρίμανσης.