Νάβελ Λέϊτ

You are here:

Μεσαίου μεγέθους καρπός, σφαιρικού ή ωοειδούς σχήματος, ερυθρού πορτοκαλί χρώματος, με σάρκα χυμώδη ή άσπερμη, με εξαιρετικό άρωμα και μετρίου πάχους φλοιό. Η περίοδος που ευδοκιμεί η ποικιλία Ναβαλίνες είναι από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Ξεχωρίζει για τη γλυκιά του γεύση και την πρωιμότητα του.