Μανταρινιές

You are here:

Η μανταρινιά ανήκει στην οικογένεια Rutaceae, το γένος Citrus και το είδος Citrus reticulata. Κατάγεται από τις τροπικές και υποτροπικές περιοχές της ΝΑ Ασίας. Σήμερα η μανταρινιά, όπως και όλα τα είδη εσπεριδοειδή, είναι καρποί παγκοσμίου ενδιαφέροντος και καλλιεργούνται στην τροπική και υποτροπική ζώνη. Η μανταρινιά είναι το δεύτερο σε σημασία είδος, μετά την πορτοκαλιά, και καλλιεργείται για τον καρπός της που έχει την ίδια, περίπου, θρεπτική και διαιτητική αξία με τα πορτοκάλια.

Ποικιλίες είναι :

1. ΣΑΤΣΟΥΜΕΣ 

2. ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ

3. ΝΟΒΑ

4. ΦΟΡΤΟΥΝΑ

5. ΧΙΩΤΙΚΟ

6. ΟΡΤΑΝΙΚ

7.ΜΑΝΤΟΡΑ

8. ΠΕΪΤΖ

9. ΕΝΚΟΡ