Κολυμπάδα

You are here:

Ποικιλία ελιάς η οποία απαντάται στην Αττική, Κυκλάδες, Μεσσηνία και Εύβοια. Καλλιεργείται για την παραγωγή πράσινων τσακιστών επιτραπέζιων ελιών μέτριας ποιότητας.

Το δένδρο αναπτύσσεται σε ύψος έως τα 5-7m. Ο καρπός έχει μέσο βάρος 6gr και η σχέση της σάρκας προς τον πυρήνα είναι 4,2/1. Η ελαιοπεριεκτικότητά του είναι περίπου 19%.