Ν. Νιουχόλ

You are here:

Τα δέντρα και οι καρποί της ποικιλίας αυτής δεν ξεχωρίζουν στις Μεσογειακές συνθήκες από αυτές της ποικιλίας Navelina.Στο εμπόριο οι δύο αυτές ποικιλίες μοιάζουν τόσο πολύ που πωλούνται με το ίδιο όνομα,είτε ως Navelina είτε ως NewHall.Το πλεονέκτημα της NewHall είναι ότι αντέχει στους αέρηδες και οι ζημιές από το Firing που προξενείται από το κόκκνινο τετράνυχο είναι μικρές.