Χιώτικο

You are here:

Είναι το κοινό μανταρίνι, πρώιμη ποικιλία, πολύ αρωματική, αλλά με πολλά σπέρματα.  Συστήνεται η προσθήκη 3-4 τόνων χωνεμένης κοπριάς στο στρέμμα, εφόσον το έδαφος περιέχει λιγότερο από 2% σε οργανική ουσία, καθώς και η ενσωμάτωση 20-30 μονάδων φωσφόρου και 40-60 μονάδων καλίου ανά στρέμμα.