Κουτσουρελιά – Πατρινή

Ποικιλία ελιάς η οποία καλλιεργείται για την παραγωγή λαδιού ικανοποιητικής ποιότητας στην βόρεια Πελοπόννησο.

Το δένδρο είναι σχετικά μικρό αφού δεν ξεπερνάει τα 7m. Οι καρποί έχουν μέσο βάρος 1,2gr και φέρουν θηλή. Η σχέχη της σάρκας προς τον πυρήνα είναι 5/1 και η περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι φθάνει το 25%.

Η κουτσουρελιά είναι απαιτητική σε υγρασία και σε θρεπτικά στοιχεία ενώ επίσης είναι ευαίσθητη στον μύκητα Spilocaea oleagina (Κυκλοκόνιο).