Δαφνελιά

You are here:

Ποικιλία ελιάς την οποία συναντάμε στην Σάμο, Χίο και Κυκλάδες όπου καλλιεργείται για την παραγωγή λαδιού καλής ποιότητας.

Το δένδρο μπορεί να φθάσει τα 14m. Το μέσο βάρος του καρπού είναι 2,7gr και η ελαιοπεριεκτικότητά του γύρω στο 19%. Φέρει μικρή θηλή και η σχέση σάρκας προς πυρήνα είναι 3,3/1.