Βαλανολιά

You are here:

Ποικιλία ελιάς η οποία καλλιεργείται κυρίως στην Μυτηλίνη για την παραγωγή λαδιού. Το λάδι είναι εξαιρετικής ποιότητας.

Το δένδρο φθάνει τα 6-8m. Η σχέση της σάρκας προς τον πυρήνα είναι 4,9/1 και η περιεκτικότητα του καρπού σε λάδι είναι περίπου 25%. Το βάρος του καρπού είναι κατά μέσο όρο 3,8gr.

Η βαλανολιά θεωρείτε ως μία από τις καλλίτερες ποικιλίες για την παραγωγή λαδιού.