Θρουμπολιά

You are here:

Ποικιλία ελιάς η οποία καλλιεργείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας για την παραγωγή λαδιού καλής ποιότητας και για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών τύπου “Θρούμπα”.

Το δένδρο έχει ορθόκλαδη ανάπτυξη και φθάνει τα 5-10m σε ύψος. Ο καρπός έχει μέσο βάρος 3,3gr και σχέση σάρκας προς πυρήνα 5,2/1. Η ελαιοπεριεκτικότητά του είναι περίπου 28%.

Ο καρπός της θρουμπολιάς όταν είναι ακόμα πάνω στο δένδρο χάνει μέρος της υγρασίας του και της ελευρωπαΐνης, ουσία που προσδίδει την πικρή γεύση στους καρπούς της ελιάς.

Είναι ποικιλία απαιτητική σε υγρασία και θρεπτικά στοιχεία. Σε ξηρές περιοχές ή χρονιές δεν καρποφορεί. Επίσης έχει μεγάλες ανάγκες σε ψύχος για την διαφοροποίηση των οφθαλμών της.