Βασιλικάδα

You are here:

Ποικιλία ελιάς για την παραγωγή πράσινων και μαύρων επιτραπέζιων ελιών καλής ποιότητας. Καλλιεργείται κυρίως στην Κέρκυρα.

Το δένδρο μπορεί να φθάσει τα 5-8m. Το μέσο βάρος του καρπού είναι 6gr και η σχέση σάρκας προς καρπό είναι 7,6/1. Η ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού είναι περίπου 16%.