Μαγλήνη

You are here:

Η ΜΑΓΛΗΝΗ, αν και δεν είναι ανθεκτική στην κορυφοξήρα παραμένει ως προωθούμενη λόγω της μεγάλης παραγωγικότητας, των χυμωδών καρπών της και των ελάχιστων σπόρων που περιέχει.